23. prosinca 2020.

Djelatnosti društva

• organiziranje planinarskih izleta, tura, pohoda, susreta, sletova, ekspedicija, logorovanja, planinarskih natjecanja i drugih planinarskih društvenih akcija za članstvo društva,

• obilježavanje, čuvanje i održavanje planinarskih puteva te obilaznica i veznih puteva.

• populariziranje prirodnih ljepota naše domovine, posebice naših gora i života u njima, predavanjima, prikazivanjem filmova, izložbama, tiskom i drugim sredstvima,

• organiziranje edukativnih radionica, predavanja i izložaba radi promicanja zdravih oblika života i potrebe očuvanja prirode,

• promoviranje i rad na očuvanju prirodnog okoliša izletima i susretima,

• suradnja s drugim srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje.