9. siječnja 2021.

Povijest društva

Planinarsko društvo „Dilj Gora“ osnovano je 25. srpnja 1924. godine u Slavonskom Brodu na inicijativu Eugena Šrepela, magistra farmacije i ljekarnika iz Slavonskog Broda. Na osnivačkoj skupštini za predsjednika društva izabran je Eugen Šrepel, a za tajnika Oto Vernić. Osnivanje planinarske podružnice HPD-a u ondašnjem Brodu na Savi podržava Odbor Hrvatskog planinarskog društva, središnjice u Zagrebu. HPD u svom pismu E. Šrepelu izražava zadovoljstvo njegovom inicijativom, razvidno iz citata dijela pisma:

Primjećujemo da je namisao da se u ravnoj Slavoniji, baš u Brodu na Savi, podružnica planinarstva osnuje vrlo pohvalna, naprotiv ni malo čudna već poželjna i potrebna da se time Vama stanovnicima ravnica i močvara omogući veza s visokim planinama.“

I prijedlog imena buduće podružnice stiže iz HPD-a vodeći se idejom da se za naziv uzme ime brda, vode, grada ili okolice i sl.

U prvoj godini svoga rada podružnica „Dilj gora“ bila je ona s manjim brojem članova jer je u 1925. godini brojala samo 22 člana. Godine 1929. podružnica je rasformirana jer je većina najaktivnijih članova preselila izvan Broda, a sa daljnjim radom nastavlja 1933. godine. Tako je te 1933. godine podružnica organizirala 51 izlet na kojima je sudjelovalo 338 planinara, a društvo broji 80 članova. To je bio pravi zamah planinarenja u Brodu na Savi, a društvo je vrlo aktivno.

Drugi svjetski rat prekida rad planinarskog društva, a ponovno se osniva 7. veljače 1949. godine da bi pravi procvat doživjelo 80ih godina prošlog stoljeća kada broji nekoliko stotina članova. Danas PD „Dilj gora“ okuplja oko 200 aktivnih članova u dobi od 10 mjeseci do 80+ godina.