Noćni pohod na Pljuskaru, 24.-25. rujna 2022.

Prošli vikend se tradicionalno održao noćni pohod na Pljuskaru. Dijelim objavu naše seniorke Marice koja je popratila tekstom i fotografijama nezaboravan vikend.
U našem društvu vlada međugeneracijska sloga i kao produkt možemo vidjeti nove stolove i klupe na više punktova. Društvo nikada nije bilo brojnije a novi članovi nikada aktivniji. HGSS uvijek uskoči sa svojim resursima a naši seniori sa svojim iskustvom i pozitivnom energijom.
Anita Majetić